Billedkort

Billeder er et stærkt redskab til at se verden med andre øjne. Og med andres øjne. De ting, der kan være svære at sætte ord på, kan man lettere sætte billeder på, og det åbner for dialog, diskussioner og nye vinkler. Og det er det, pick a picture kan. Det er et effektivt værktøj til at få samtaler, innovation og processer på gled.

Vi har nøje udvalgt hvert eneste foto på billedkortene. De valgte motiver spænder bredt og er gode udgangspunkter for udviklende samtaler, kurser, workshops og samarbejdsprocesser.

Billedkortene rummer vores grundfølelser som glæde, vrede og sorg. De viser typiske modsætninger, som gør det nemt at associere ud fra. Billederne består af farver, former, mennesker og genstande, der giver indfaldsvinkler til nye måder at se omverdenen på. Motiverne er alle sammen åbne for forskellige fortolkninger, og de giver inspiration til at forstå udfordringer og ideer til at løse dem. Og så er der plads til overraskelse og humor. Tilsammen en perfekt start på et udviklingsforløb.

Læs mere om hvorfor vi har valgt netop de 101 billeder, der er i billedsættet her >>