Derfor billeder

Billeder åbner for ægte og nærværende dialog
Ægte dialog forudsætter at begge parter i dialogen oplever de bliver set. Når du bruger billeder giver de et helt konkret udgangspunkt og samtidig rummer de mulighed for flere tolkninger. Vi er derfor umiddelbart åbne for at andre ser og tolker billeder anderledes end os selv.

Aktiv lytter og øget fleksibilitet Vi bliver mere aktive lyttere, når vi bruger billeder. I dialogiske processer, hvor vi taler og handler gennem billeder, er vi mere tilbøjelige til at lege med på den andens udsagn. Vi leger med på ordene og de metaforiske udsagn den anden siger. Billeder giver en tilgang hvor flere kan glide med ind i metaforen og videreudvikle eller raffinere den. Billedet serverer dermed en fleksibilitet, der kan rumme flere virkeligheder på en gang, fx i modsætning til tekster.

Billeder i udviklingsprocesser Billeders evne til dels at rumme flere virkeligheder og deres evne til at kunne forandre betydning over tid betyder, at de er utrolig gode meningsbærere i den dialogiske udviklingsproces.

Læs mere om
ægte dialog og billeder som ’det fælles tredje’
- hvordan billeder kan åbne for innovation