Billeder lægger op til ægte dialog

Samtaler, der tager udgangspunkt i billeder lægger ikke op til en udredning af, hvad der er sandt eller falsk. Samtalen bliver en mere åben og tolkende udlægning af en forståelse af et billede. Samtaler ud fra billeder lægger dermed op til en anden type af samtaler, som ikke er domineret af logiske eller rationelle argumenter.

Ægte kommunikation
Vi kan intuitivt mærke, når vi er deltagere i en ægte kommunikation. Ph.d. Lotte Darsø skriver om to måder at forholde sig til hinanden og til sagen på, ved at beskrive ægte kommunikation og kollektiv monolog. Andre kalder det dialog.

Lotte Darsø beskriver ægte kommunikation ved:
• Aktiv lytning
• Dele med hinanden
• Bygge på hinandens ideer
• Fokuseret

Den kollektive monolog er
• Fragmenteret
• Ingen lytning
• Usammenhængende
• Selvpromoverende
• Høflig

En typisk mødetype for den kollektive monolog er ”receptionen”. Og den typiske mødetype for den ægte kommunikation er en ”klub”. Klub kan være en metafor for et samlingssted med fælles mål. Figurerne til højre viser forskellen på at samles om et udgangspunkt og et udgangspunkt, hvor deltagerne giver enkelte fragmenter til kommunikationen.

Billedet som det fælles tredje
Når vi bruger billeder som udgangspunkt for samtale fx ide-generering, kommer vi automatisk til at forholde os mere åbne til ’sagen’ – ’det fælles tredje’. Og ’sagen’ bliver taget ud af en personafhængig kontekst netop ved. at billedet er den fysiske genstand, som kan holdes ude fra en selv. Dermed bliver kommunikationen centreret om den fysiske genstand – billedet. Det betyder, at den person, som fremfører en ide med udgangspunkt i et fysisk konkret billede, bedre kan forholde sig til nye vinkler og nyfortolkninger – billedet bliver dermed ’det fælles tredje’.

Øget fleksibilitet
Billedets fleksibilitet i forhold til fortolkning betyder, at billeder er meget velegnede som meningsbærer i processer, hvor meninger forandres efterhånden, som processen skrider frem. Billedet har en plasticitet, som giver mulighed for, at vi kan tilpasse vores fortolkninger i takt med udviklingsprocessen. Billeders evne til at rumme flere virkeligheder og billedernes evne til at forandre betydning over tid betyder, at de er utrolig gode meningsbærere i den dialogiske udviklingsproces.