Pick a picture i grundskolen

Brug billeder i din undervisning og skab anderledes lærings-
situationer, der giver nye måder at tale sammen på. pick a picture er sjovt læringsredskab, der kan bruges til et bredt udvalgt af øvelser, hvad enten du underviser i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen. Sættet består af 101 vidt forskellige billeder, der er omhyggeligt udvalgt, så de er åbne for fortolkning og dialog.

Sjovt og effektivt redskab
Billeder giver en anden tilgang til læring der bl.a kan hjælpe eleverne med at udvikle et metaforisk sprog, øve sig i fortolkning og diskussion og i at udtrykke tanker og erfaringer.
Kontekst har stor betydning for, hvordan vi ser billeder. Derfor er der stor forskel på, hvad vi synes, at et billede betyder eller viser. De, der ser billedet, har forskellige erfaringer og referencerammer, derfor kan to personer tillægge det samme billede helt forskellige betydninger.

Læs om hvordan billeder åbner for ægte og nærværende dialog.

Inspiration
Vi har samlet en række øvelser, som styrker elevernes læring, og du kan bruge dem, som de er eller tilpasse metoderne, til din klasses undervisningsforløb og – mål. Øvelserne kan bruges til at styrke undervisningen, hvad enten du underviser i dansk, et sprogfag, billedkunst eller naturfag. Og de kan bruges, når du arbejder mere generelt med trivsel og samarbejde.


Download hæftet
'pick a picture i grundskolen'
med alle øvelserne.